GAESS เกรส ถังกรองประปาหนึ่งเดียวของไทยเพื่อปรับปรุงประปาเก่าท้องถิ่น

การผลิตน้ำประปาด้วยความรู้และความเชื่อในเครื่องกรองแบบเดิมที่ใช้มา100ปีเศษ แล้วยังใช้งานซ้ำๆต่อไปโดยหวังผลลัพที่ดี แต่ CoolThumb ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปแหล่งน้ำสกปรกมากไป จึงทดลองค้นคว้าวิจัยประดิษฐ์ถังกรองเทคโนโลยี GAESS โดยออกแบบกลไกให้น้ำกลับมามีชีวิต มีรับ มีปลดปล่อย มีเคลื่อนไหว รุ่นแรง อ่อนโยน เพื่อให้น้ำใสสะอาดเป็นธรรมชาติอย่างดีที่สุด ถังกรองน้ำประปาเทคโนโลยี GAESS สร้างไว ใช้ง่าย ย้ายสะดวก จึงเป็นถังกรองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุค5.0 เหมาะกับ หมู่บ้าน ทต. ทม. ทน. อำเภอ จังหวัด หรือองค์กร หน่วยงานทุกขนาด ด้วยกำลังผลิตที่กว้างถึง 2.5-10000ลบ.ม./ชม
โทร : 082-6363-922 ดาวโหลดใบเสนอราคา

ผลงานที่ผ่านมา

สาระน่ารู้และวิดีโอ