Gaessisgood

เกี่ยวกับเรา

 • ในชนบทที่ห่างไกลมักจะพบเจอปัญหาขาดแคลนหรือ ปัญหาการเข้าถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมากมายกว่าคนในเมือง อย่างกรุงเทพหรือ พื้นที่หลักของแต่ละจังหวัดเสมอ ไม่เว้นแม้แต่น้ำสะอาดไว้กิน ไว้ใช้ และนี่คือ หนึ่งในปัญหาความเท่าเทียมที่ภาครัฐทุกส่วน ทั้ง อบต. เทศบาล อำเภอ อบจ. จังหวัด กรมทรัพย์ กรมอนามัย ทั้งหน่วยงานอื่นๆที่ให้บริการประชาชนฯลฯ  ควรให้การช่วยเหลือและกระจายให้น้ำสะอาดมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้คนอย่างเท่าเทียม เพราะน้ำคือชีวิต และทุกชีวิตจำเป็นต้องใช้น้ำ

   

  สาเหตุของปัญหาเกิดภัยแล้งรุนแรง ในบางแห่งไม่มีน้ำใช้ และในบางแห่งก็มีน้ำใช้ แต่ไม่สะอาดพอที่จะนำมาใช้ พบเห็นในเขตชนบทห่างไกลความเจริญเป็นประจำ สาเหตุคือ ต้นน้ำถูก ทำลาย, เกิดการบุกรุกทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำ เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร, ความต้องการใช้น้ำจึงเพิ่มขึ้น, ทางไหลน้ำถูกกั้นจากประเทศอื่น และอีกมากมาย เมื่อมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้มีพื้นที่ในกรุงเทพและในเมืองสำคัญของแต่ละจังหวัดสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้มากกว่าชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล

   

  ทางแก้ไขเพื่อให้แต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัด สามารถผ่านพ้นวิกฤตขาดแคลนน้ำสะอาด มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอเพื่อทุกคนอย่างเท่าเทียม คือ ถังกรอง GAESS ซึ่งเป็นนวัตกรรมถังกรอง ใหม่ล่าสุดจาก Coolthumb มันตอบโจทย์สำหรับการใช้กรองน้ำให้สะอาด ในระดับชุมชน และทุกระดับ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงใช้ขนาดใหญ่ระดับจังหวัด ถังกรอง GAESS ได้ผ่านการรับรองจาก สวทช. และได้รับการคัดเลือก-การันตีให้เป็น TOP10 นวัตกรรมแห่งนวัตกรรม ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยี ในครุภัณฑ์ประปาของบัญชี นวัตกรรมไทย (จนถึงปีพ.ศ. 2567)

   

  น้ำทุกหยดมีค่า ไม่ว่าจะน้ำฝน น้ำจากแหล่งต้นน้ำ น้ำที่กักไว้ในอ่างหรือเขื่อน ฯลฯ เพียงแค่ต้องใช้ ตัวช่วยจาก GAESS ถังกรองน้ำประปานวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก Coolthumb เปลี่ยนน้ำให้สะอาดเพื่อคนในชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของทุกคน มาร่วมส่งต่อ สิ่งดีๆ และกระจายความเท่าเทียมในการใช้น้ำไปกับ GAESS กันเถอะ!

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร GAESS Innovation เพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับใบเสนอราคา

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่ skhanyot@gmail.com

รูปภาพ

ติดต่อเรา

กรุณาระบุข้อความให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ ขอบคุณค่ะ

ติดต่อเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่ skhanyot@gmail.com