บริการของเรา

คิดค้นออกแบบ สร้าง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย ทั้ง

  • ระบบน้ำเสีย
  • ระบบน้ำดีสำหรับอุปโภค(น้ำประปา)
  • ระบบน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อการค้า
  • ระบบน้ำอุตสาหกรรม
  • ระบบน้ำสำหรับโครงการหมู่บ้าน